Lukk meny
Finn og søk barnehage Akasia barnehager
Meny

Om oss

Omsorg og trygghet i barnehagen

 Omsorg er en viktig forutsetning for barnas trygghet, utvikling og læring. Den omsorg et barn blir møtt med og får lov å vise, er med på å danne grunnlag for barnets utvikling av empati, respekt og toleranse. Det gir en forpliktelse til oss voksne i barnehagen til å vise åpenhet, nærhet, innlevelse og oppmerksomhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og i gruppen for øvrig. For å ivareta barnas behov for trygghet og omsorg har vi etablert gode rutiner knyttet til oppstart i barnehagen. Vi er tilstede for barn og foreldre ved å lytte aktivt og ved å være deltakende i aktivitet og i samtaler med både barn og foresatte.   

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler