Lukk meny
Finn og søk barnehage Akasia barnehager
Meny

Om oss

Barneforsikring

Forsikring

 

Barn med plass i en av Akasia sine barnehager i Bergen er forsikret via Bergen kommune sin forsikringsavtale med Protector. Alle som er omfattet av forsikringen er dekket når de går på skole, kulturskole,  FAU arrangementer, skolefritidsordning, barnehage eller barnepark. Aktiviteter og tilbud på fritiden i regi av skolen eller barnehagen er også dekket. Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU arrangement eller institusjon. For barn i fosterhjem/under kommunal omsorg gjelder forsikringen 24 timer i døgnet.

 

Forsikringssummene ved skader er som følger:

  1. Død: 1G
  2. Invaliditet: inntil 5G, avhengig av fastsatt invaliditetsgrad.
  3. Behandlingsutgifter ved ulike skader inntil kr. 50.000,- utover det som ytes over folketrygden. Egenandel for behandlingsutgifter er kr. 500,-

 

Informasjon om avtalen, informasjon om melding av skade og nødvendige skjemaer finnes her.

 

 

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler